FAQ

Tu nájdete odpovede k otázkam o službe OK AML ako aj zodpovedajúcej legislatíve

1. Pre koho je služba určená, môže túto službu využívať aj iná ako povinná osoba?

Spôsob používania aplikácie určujú obchodné podmienky. Definícu povinných osôb v SR podľa niektorých zistení spĺňa približne 500 tisíc podnikateľských subjektov. Služba OK AML je určená pre právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov.

2. Kto spadá pod povinné osoby?

Povinné osoby určuje § 5 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Ich zoznam nájdete aj na stránke ministerstva vnútra

 

Patria sem napríklad: finančný agent, finančný poradca, audítor, účtovník, daňový poradca, právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená sprostredkovať predaj, prenájom a kúpu nehnuteľností či súdny exekútor.

 

Povinnou osobou na účely tohto zákona je tiež podnikateľ, ak vykoná obchod v hotovosti v hodnote najmenej 10 000 EUR bez ohľadu na to, či je obchod vykonaný jednotlivo alebo ako viaceré na seba nadväzujúce obchody, ktoré sú alebo môžu byť prepojené.

3. Ako si kúpim doplnkové služby?

Po tom ako sa zaregistrujete a objednáte si jeden z dostupných balíčkov je možné si dokúpiť aj doplnkové služby.

4. Čo zahŕňa 1 preverovanie?

Kompletnú správu z preverenia jednej právnickej alebo fyzickej osoby. Pri právnických osobách je možné report doplniť o preverenia jednotlivých fyzických osôb prepojených s danou právnickou osobou. Systém automaticky ponúkne zoznam týchto fyzických osôb na ďalšie preverovanie.

5. Aké su hlavné zmeny zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti od 15. 3. 2018?

 • Znížil sa limit hotovostných obchodov pre zaradenie právnickej alebo fyzickej osoby podnikateľa medzi povinné osoby na úroveň 10 000 eur
 • Sankcie sa zvýšili do výšky 1 000 000 eur pre právnické osoby a Fyzické osoby – Podnikatelia
 • Politicky exponovaná osoba (PEPs) je zadefinovaná širšie a to ako fyzická osoba, ktorej je alebo bola zverená významná verejná funkcia
 • Základná starostlivosť už musí vždy zahŕňať identifikáciu konečného užívateľa výhod
 • Zvýšená starostlivosť musí byť vykonaná pri obchodnom vzťahu s PEPs alebo pri obchodnom vzťahu s osobou usadenou v krajine, ktorú Európska komisia určila za vysokorizikovú
 • Bola zavedená nová povinnosť identifikovať, posudzovať, vyhodnocovať a aktualizovať riziká legalizácie príjmov z trestnej činnosti
 • Program vlastnej činnosti musí byť aktualizovaný najmä v súvislosti so zmenou predmetu činnosti povinnej osoby alebo aj pred začatím poskytovania nových produktov. Schvaľuje ho odteraz štatutárny orgán povinnej osoby

6. Čo prináša piata AML smernica 2019/2020?

Smernica zavádza verejný zoznam konečných užívateľov výhod spoločností, lepšie prepojí jednotlivé národné zoznamy, zavedie register informácií o bankových účtoch a bezpečnostných schránkach, obmedzí anonymné využívanie predplatených kariet s dôrazom na online prostredie a najmä, prehĺbi spoluprácu medzi jednotlivými národnými autoritami zodpovednými za dohľad nad finančným dohľadom.

 

Prepojenie všetkých vnútroštátnych registrov bude pokračovať od roku 2021. Za účelom riešenia rizík vyplývajúcich z predplatených kariet a virtuálnych mien sa rozsah pôsobnosti smernice rozširuje na poskytovateľov elektronických peňaženiek a poskytovateľov virtuálnej zmenárenskej služby. Okrem toho sa minimálna hranica na identifikáciu držiteľov predplatených kariet znižuje z 250 eur na 150 eur.

7. Aké sú niektoré novinky v novele zákona č. 297/2008 Z. z. zo dňa 17.6.2020?

Novelizovaný zákon je účinný od 1. novembra 2020.

 • Sprostredkovatelia prenájmu nehnuteľností sú povinnými osobami iba ak je hodnota mesačného nájomného najmenej 10 000 eur
 • Pri obchodoch od 10 000 eur sú povinnými osobami aj osoby obchodujúce s umeleckými dielami, zberateľskými predmetmi, starožitnosťami, kultúrnymi pamiatkami, kultúrnymi predmetmi, drahými kovmi alebo drahými kameňmi
 • Okruh politicky exponovaných osôb sa rozširuje o osoby s celoštátnym aj regionálnym významom napríklad o podpredsedu Súdnej rady SR , predsedu a podpredseda Špecializovaného trestného súdu, predsedu a podpredsedu krajského súdu a predsedu a podpredsedu okresného súdu ale aj funkcionárov prokuratúry
 • Zavádza sa osobitný rozsah minimálnych opatrení zvýšenej starostlivosti vo vzťahu ku klientom z krajín, ktoré Európska komisia označila za vysokorizikové
 • Živnostenské oprávnenie vydané na živnosť, ktorá svojím obsahom spĺňa znaky poskytovania služieb zmenárne virtuálnej meny alebo poskytovania služieb peňaženky virtuálnej meny vydané do 31. októbra 2020 zaniká 28. februára 2021 a mení sa na viazanú živnosť

8. Čo je potrebné k prístupu do neverejného zoznamu KÚV SR?

Kontrolovaný zoznam konečných užívateľov výhod je prevádzkovaný Štatistickým úradom SR. Časom pridáme podrobnejší postup ako si vybaviť do neho prístup výsledkom ktorého obdržíte prístupové údaje pre systémového používateľa povinnej osoby, ktoré následne vložíte do OK AML. Všeobecné informácie sú dostupné aj na webstránke ŠÚSR avšak čaká na Vás mnoho technických a administratívnych výziev. Prvý krok je vyžiadať si prístup cez https://rpo.statistics.sk/rpo/upvslogin a zvoliť Žiadosť o registráciu povinnej osoby pre poskytovanie údajov z RPO o konečných užívateľoch výhod.

Nenašli ste odpoveď na Vašu otázku?

Neváhajte nás kontaktovať

Ako začať?

Využívať službu OK AML môžete takmer okamžite.
Stačia Vám na to tri jednoduché kroky:
 • 1
  Vytvorte si účet

  Registrácia je rýchla, stačí zadať Váš email. Výskušajte si to.

  Registrácia
 • 2
  Prihláste sa do aplikácie

  S registráciou automaticky získavate free verziu, s ktorou môžete vykonať 3 plnohodnotné preverenia mesačne ZDARMA a bez záväzkov.

  *Free verzia zahŕňa aj aktualizovaný slovenský zoznam politicky exponovaných osôb

 • 3
  Rozhodnite sa

  Ak potrebujete viac preverení, alebo ak chcete využiť viac funkcií v aplikácií, zakúpte si tomu zodpovedajúci balíček, alebo si dokúpte len preverenia navyše.

  Balíčky

Čo o nás hovoria naši zákazníci?

OK AML je služba, ktorá nám spoľahlivo umožní skontrolovať strany obchodného prípadu a my môžme s kľudom robiť náš biznis daľej.

Richard M.

Realitná kancelária

Pri rozsiahlych projektoch plnenie zákonných povinnosti manuálne by bolo dosť náročné, teraz máme ten správny nástroj.

Peter H.

Developer

Ako jedna z najväčšich právnych kancelárii na Slovensku stále hľadáme spôsoby ako zvýšiť bezpečnosť obchodných transakcií našich zakázníkov. Práve OK AML nám dokáže poskytnúť tento vyšší štandard služieb.

Dávid O.

Právna kancelária

OK AML je služba, ktorá nám spoľahlivo umožní skontrolovať strany obchodného prípadu a my môžme s kľudom robiť náš biznis daľej.

Richard M.

Realitná kancelária

Pri rozsiahlych projektoch plnenie zákonných povinnosti manuálne by bolo dosť náročné, teraz máme ten správny nástroj.

Peter H.

Developer

Ako jedna z najväčšich právnych kancelárii na Slovensku stále hľadáme spôsoby ako zvýšiť bezpečnosť obchodných transakcií našich zakázníkov. Práve OK AML nám dokáže poskytnúť tento vyšší štandard služieb.

Dávid O.

Právna kancelária

Zaujali sme Vás?

Kontaktujte nás a radi Vám pomôžeme s poskytnutím dodatočných informácii